Informacione

informacione17.11.1998 – Krijimi
Avokat i Dhomes Kombetare te Avokatise, Tirane me Nr. License 798 viti 1998 dhe NIPT K72104004H

Qe pas kesaj periudhe ka bere mbrojtje dhe specializime ne fushen civile dhe administrative për tu specializuar më tej në profesion dhe për të ofruar shërbimet më profesionale te mundshme.

Duke aplikuar menjeherë profesionin ne keto sektore shumë shpejt klientët u shtuan dhe gjithashtu nuk mungoi dhe klientela e huaj.

Puna e pa lodhur e stafit dhe përkushtimi bëri që shumë shpejt studio të rritet me tepër.