Sherbimet

sherbime-genci-simaili
1lHartim Kërkese padie

1lPërpilim kontratash dhe marrëveshjesh midis subjekteve të ndryshëm juridik apo fizik.

1lKonsulta permanente ligjore për trajtimin dhe zgjidhjen sipas ligjit, të cështjeve.

1lPërfaqësim në gjykatat shqiptare dhe ate të Strasburgut për cenimin e te drejtave të shtetasve të ndryshëm.

1lMbrojtjen e të drejtave dhe interesave të shtetasve të huaj për ceshtjet që kane të bejnë me veprimtari në territorin shqiptar.